ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТУ)

на замовлення, придбання, продаж та доставку товарів

Цей договір між ФОП «Слободянюк Оксана Сергіївна», надалі «Продавець» та користувачем послугами інтернет-сайту, надалі – «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товарів та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет-сайт https://pim-pim.com.ua/ Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на таких умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення – рішення Замовника замовити товар та його доставку, оформлене в інтернет-магазині та/або доручення на придбання та доставку товарів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину https://pim-pim.com.ua/ будь-якій фізичній особі (далі – Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов цієї пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

Покупець повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

Він надає дозвіл на збирання, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче у Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладанням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов’язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцю під час оформлення замовлення Оператором.

3.7. Зобов’язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину у розділі «Оплата та доставка».

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефоном:

+380631847753

або через сервіс сайту Інтернет-магазину https://pim-pim.com.ua/

4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. Прізвище та ім’я Покупця або вказаної ним особи (отримувача);

4.2.2. Адреса, якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

4.2.3. Адреса електронної пошти (не обов’язкове поле заповнення);

4.2.4. Контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються у кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мета збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані, здійснюється при оформленні цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.5. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я або статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

5. Місцезнаходження бази персональних даних

5.1. Зазначені у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться на адресі продавця.

5.2. Самовивіз товару:

5.2.1. Після формування заявки покупець може обчислити та отримувати свої товари за адресою: Київ, вул Новоконстантинівська, 18В, Пн-Пт з 11:00 до 18:00, Сб-Нд з 12 до 17

5.2.2. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товарів передається замовнику або його представнику з моменту отримання товарів сторонами та підписання товарної перевірки та/або замовлення (та/або інструкцій для покупки і доставка товарів) для доставки.

5.3. Доставка товарів здійснюється самостійно працівниками інтернет -магазину відповідно до умов доставки або залучення третіх осіб (перевізника).

5.4. Після отримання товару Клієнт повинен, в присутності представника кур’єра, перевірити листування товару з якісними та кількісними характеристиками (назва товару, кількість, повнота, термін зберігання).

5.5. Замовник або представник замовника, приймаючи товари, підтверджує його підпис у точки зору товару та/або замовлення на доставку товарів, які не мають скарг на кількість товарів, зовнішній вигляд та повноту товарів.

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої власнику персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

6.2. Доступу до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або не може їх забезпечити.

6.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних із персональними даними, подає запит про доступ (далі – запит) до персональних даних власнику персональних даних.

6.4. У запиті зазначаються:

– прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце знаходження) та реквізити документа, що засвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи – заявника);

– найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи – заявника);

– прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дозволяють ідентифікувати фізичну особу, щодо якої робиться запит;

– відомості про базу персональних даних, щодо якого подається запит, відомості про власника чи розпорядника цієї бази персональних даних;

– перелік персональних даних, що запитуються;

– мета та/або правові підстави для запиту.

6.5. Термін вивчення запиту щодо його задоволення неспроможна перевищувати десяти робочих днів із дня надходження. Протягом цього терміну власник бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, запит буде достатньо або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів із дня надходження, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. У цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, неспроможна перевищувати сорока п’яти календарних днів.

6.7. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.8. У повідомленні про відстрочку зазначаються:

– прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;

– дата надсилання повідомлення;

– Причина відстрочки;

– термін, протягом якого задоволено запит.

6.9. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

6.10. У повідомленні про відмову зазначаються:

– прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

– дата надсилання повідомлення;

– причина відмови.

6.11. Рішення про відстрочку або відмову з доступу до персональних даних може бути оскаржене до суду.

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, термін зберігання персональних даних

7.1. Власника бази персональних даних обладнані системними та програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, спотворенню, підробленню, копіюванню інформації та відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.2. Відповідальна особа організує роботу, пов’язану із захистом персональних даних під час їх обробки відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом власника бази персональних даних.

Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:

– одержувати необхідні документи, у тому числі накази та інші розпорядчі документи, видані Власником бази персональних даних, пов’язані з опрацюванням персональних даних;

– робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються у локальних обчислювальних мережах та автономних комп’ютерних системах;

– брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних під час їх обробки;

– вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;

– отримувати пояснення щодо здійснення обробки персональних даних;

– підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних.

7.6. Працівники, які мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних або службових або трудових обов’язків “зв’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, що з персональними даними, крім випадків, встановлених законом.

7.7.Особи, які мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їхню обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але в жодному разі не більше терміну зберігання даних, певної згоди суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

8. Права суб’єкта персональних даних

8.1. Суб’єкт персональних даних має право:

– знати про місцезнаходження бази персональних даних, що містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника або розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом;

– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, які містяться у відповідній базі персональних даних;

– на доступ до своїх персональних даних, які містяться у відповідній базі персональних даних;

– отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

– пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти опрацювання своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні повноважень, передбачених законом;

– пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять гідність та ділову репутацію фізичної особи;

– звертатися з питань захисту своїх прав персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

– Застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9. Порядок роботи із запитами суб’єкта персональних даних

9.1. Суб’єкт персональних даних має право отримання будь-яких відомостей себе у будь-якого суб’єкта відносин, що з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, встановлених законом.

9.2. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безкоштовно.

9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит про доступ (далі – запит) до персональних даних власнику бази персональних даних.

9.4. Термін вивчення запиту щодо його задоволення неспроможна перевищувати десяти робочих днів із дня надходження. Протягом цього терміну власник бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, запит буде достатньо або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

9.5. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів із дня надходження, якщо інше не передбачено законом.

10. Державна реєстрація бази персональних даних

10.1. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».